شرکت آسو صنعت زنده رود

محاسبات اجزاي نوار نقاله

محاسبات اجزاي نوار نقاله

تاریخ مقاله: 1402/08/02
براي طراحي و محاسبه نوار نقاله نياز داريم كه اجزاي مختلف نوار نقاله را مورد تحليل قرار دهيم و مقاومت هر يك را جداگانه حساب كنيم.
در اين خصوص دانش مهندسي مكانيك در كنار دانش مهندسسي برق و عمران با هم طرحيك دستگاه نوار نقاله را فراهم مي نمايند

يكي از پر كاربردترين سيستم هاي انتقال مواد در جهان سيستم نوار هاي نقاله هستند. اين تجهيز به ويژه در صنايع معدني و فراوري معدني كاربرد بسيار دارد. بنابراين توان طراحي و محاسبات نوار نقاله يكي از بهترين مهارت هايي است كه مهندسين مكانيك مي توانند به دست آورند.

طراحي و محاسبات نوار نقاله صرفا به انجام چند رابطه رياضي نيست و نياز است المان هاي مختلفي در نظر گرفته شود.

قبل ازآن نياز است  كه طراح ديد كلي و درستي از مباحثي همچون استاتيك ، ديناميك، ازتعاشات، سيالات ، و شناخت متريال داشته باشد. همچنين جهت بهتر و كارآمد تر شدن طرح نهايي لازم است كه در خصوص زمين شناسي و معدن و فراوري نيز اطلاعاتي داشته باشد.

براي رسدن به يك طرح جامع مهندس محاسبه نوار نقاله بايستي بتواند اجزاي مختلف نوار نقاله را به صورت جداگانه طراحي و محاسبه نمايد.

اجزاي نوار نقاله

در ابتدا بايستي بتواند با توجه به ظرفيت انتقال مواد مورد نظر پروسس ، سرعت خطي تسمه و سرعت دوراني آن را محسابه نمايد. بر اساس سرعت انتقال ، سرعت دوراني و ازتفاع انتقال مواد ، طول انتقال مواد توان مورد نياز موتور گيربكس را محاسبه نمايد. البته اين توان محاسبه شده توان اوليه است و توان نهايي پس از مشخص شدن اثر مقاومتي (اصطكاك) روليك ها ، اسكرت يا اسكرت ها با تسمه، مقاومت نوار پاك كن ها،وزن تسمه نقاله و...و اضافه شدن آن به توان مورد نياز براي انتقال مواد فله همچنين ضريب راندمان گيير موتور، كوپلينگ و... مجدد محاسبه خواهد شد.

طراح و محاسب با تجربه بايستي بتواند كشش هاي وارد بر تسمه را نيز محاسبه كند و بر اساس آن نوع و مقاومت تسمه را بدست آورد. پس از آن نياز است نيرو هاي وارد بر درام ها را محاسبه و شافت هاي آنهار را طراحي نمود و قطر مورد نظر شافت را براي محل ياتاقان ، هاب و قسمت آزاد محاسبه كرد.

نيروهاي وارد بر روليك ها بايستي محاسبه گردند و از نتايج آن نوع روليك، قطرروليك،و قطر شافت آن را از روي جداول محاسبه نمود و انتخاب كرد. اين اعداد به دست آمده مبناي محاسبات بعدي براي ساپورت ها و سازه فلزي نوار نقاله خواهند بود، معمولا اين اطلاعات در اختيار مهندس عمران قرار مي گيرد تا وي بر اساس آن و با اضافه كردن نيروهاي ديگر از جمله نيروي راهرو بازرسي ، نيروي باد، نيروي زلزله و... اجزاي سازه فلزي را انتخاب تنش هاي وارد بر آن را محاسبه و سازه فلزي مربوطه را طراحي نمايد.

يكي از شركت هايي كه در خصوص طراحي نوار نقاله مي توان به آن اعتماد كرد شركت آسو صنعت است كه دفتر مركزي آن در اصفهان است 

درسنامه هاي طراحي ارايه شده در سايت شركت آسو صنعت زنده رود مي تواند كمكي باشد براي درك بهتر طراحي و محاسبه .

همين طور نمونه محاسبات مربوط به نوار نقاله در لينك ذيل قابل دست يابي است.

https://asoosanat.ir/fa/article/view/3/

info@asoosanat.ir

asoosanat.eng.co@gmail.com

Tel: 031-32209956

از توجه شما سپاسگزارم

داوود باستاني 

آسو صنعت زنده رود

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای محاسبات اجزاي نوار نقاله
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha