شرکت آسو صنعت زنده رود
همکاری با ما

• کلیه متقاضیان همکاری با ما می بایست ضمن ثبت صحیح اطلاعات خود در این فرم حائز شرایط عمومی استخدام باشند،
• بدیهی است اطلاعات ثبت شده در این فرم تعهدی برای همکاری نخواهد بود و متقاضیان می بایست جلسات مصاحبه عمومی و تخصصی را طی نمایند.
• اطلاعات ثبت شده در این سایت فقط به منظور بررسی و استعلام در مجموعه خانه اسکیت استفاده خواهد شد.
• ابتدا جایگاه (های) شغلی خود را انتخاب، سپس اقدام به تکمیل فرم همکاری نمائید.

  عنوان شغل محل خدمت تاریخ اعتبار

اطلاعات عمومی

نام: نام خانوادگی : نام پدر:
محل صدور : سال تولد : کدملی/شماره شناسنامه:
وضعیت خدمت وظیفه: جنسیت : وضعیت تأهل:
پست الکترونیک : تلفن همراه : تلفن ثابت :
آدرس محل سکونت : آخرین حقوق دریافتی :
آیا تمایل به کار در خارج از دفتر مرکزی (شهرستان / خارج از کشور) دارید؟ بلی  خیر

تحصیلات

مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل سال پایان معدل

سوابق شغلی متقاضی

لطفا در فیلدهای تاریخ، سال و ماه را قید فرمایید، به عنوان مثال (1395/09 یا 1397/11)
نام شرکت محل و نام پروژه سمت یا شغل وظایف محوله از تاریخ تا تاریخ  
مهارت ها / تخصص ها / دوره گذرانده شده : آشنایی با کامپیوتر:

آشنایی به زبانهای خارجی

زبان سطح  
چگونگی آشنایی با مجموعه ما :

نام و نشانی دو نفر معرف :

1 شماره تماس :
2 شماره تماس :