شرکت آسو صنعت زنده رود

گندله سازی تبین بولاک

گندله سازی تبین بولاک

نوع پروژه: مشاوره
محل پروژه: ازبکستان
وضعیت پروژه: دردست اجرا

نوارهای نقاله (belt conveyors)، به عنوان اصلی ترین المان در سیستم های انتقال مواد در کارخانه جات، شاهرگ حیاتی کارخانه جات فراوری معدنی هستند. در این بین کارخانه جات گندله سازی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. همیشه تجهیزات انتقال مواد به نوار های نقاله خلاصه نمی شوند ، شوت های انتقال (Transfer Chute) ، فیدر ها (تغذیه کننده ها , feeders) ، هاپر ها (Hoopers) و بین ها (Bins) هم زیر مجموعه سیستم های انتقال مواد هستند ، در برخی از کارخانه جات در یک خط انتقال همه این تجهیزات را باید در اختیار بگیریم و گاهی فقط شوت ها و نوارنقاله ها هستند.

همکار در پروژه گندله سازی تبین بولاک Tebinbulak با پروژه طراحی دیپارتمان دوزینگ و میکسینگ کارخانه گندله سازی  تبین بولاک تابستان سال (1401) در دفتر شرکت آسو صنعت زنده رود شروع شد و هم اکنون با افزایش مسولیت ها و وظایف در حال اجرا است.

این پروژه(دیپارتمان میکسینگ دوزینگ)  شامل 12 عدد بین 4 دستگاه فیدر نواری ، 8 دستگاه فیدر مارپیچ ، 7 دستگاه نوار نقاله و شوت های وابسته آن می باشد. تهیه نقشه های GA و بعد از آن نقشه های  تجهیزات آن بود.

پس از عملکرد خوب تیم شرکت آسو صنعت در پروژه ذکر شده، تهیه نقشه های GA دیپارتمان گریین(Green) نیز به شرکت فنی و مهندسی آسو صنعت محول شد ، همزمان با آن تهیه نقشه چیدمان (GA) دیپارتمان فید کوره  , نقشه تجهیزات مربوطه از جمله 3 دستگاه نوار نقاله ، 3 دستگاه ترانسفر شوت،2 دستگاه بین و ... در دستور کار همکاران ما در شرکت اسو صنعت قرار گرفت.

با توجه به اولویت های کارفرما تهیه نقشه های GA  دیپارتمان ادتیو نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت، ناحیه ادتیو نیز شامل 6 دستگاه نوار نقاله، 2 دستگاه بین ، 2 دستگاه فیدر ، 2 دستگاه هاپر ،10 دستگاه شوت و.... می باشد.

همکاران ما هم اکنون در حال انجام خدمات فنی و مهندسی در پروژه ذکر شده می باشند.

Mixing and Dosing Department

Indurating Feed area

(Additive stock yard area (Additive Handling

Additive Grinding area

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای گندله سازی تبین بولاک
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha