شرکت آسو صنعت زنده رود

مهندس داریوش باستانی

مهندس داریوش باستانی

دپارتمان عمران و معماری
مدیر دپارتمان عمران و معماری

کارشناس ارشد معماری
کارشناس طراحی راه و محوطه
بیش از بیست پنج سال تحربه در طراحی و اجرای ابنیه مسکونی و صنعتی

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای مهندس داریوش باستانی
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha