دپارتمان صنایع

دپارتمان صنایع

ارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی
با تمرکز بر سیستم های نگهداری و تعمیرات.بیانیه ماموریت

• شرکت فنی مهندسی آسو صنعت زنده رود با هدف اصلی ارائه خدمات مشاوره در راستای افزایش بهره وری در صنایع کشور پا به عرصه وجود نهاده است.
• مدیران و مسئولان این شرکت بر آنند که با تبادل دانش فنی با سایر شرکت های ایرانی و اروپایی سبب اعتلای صنعت و فرهنگ در سرتاسر کشور عزیزمان ، ایران شوند.
• آسو صنعت برآن است که با طراحی و استقرار سیستم های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بهینه در زمینه افزایش بهره وری جزو 100 شرکت برتر ایران باشد.
• اعضا هیئت مدیره می کوشند با پدید آوردن انگیزه های سزاوار برای کارکنان شرکت و حتی واگذاری سهمی از سهام شرکت به کارکنان شایسته ، رشد و شکوفاسازی نیروی انسانی را بسترسازی کنند.
• اشتغال زایی از دیگر رویکردهای آسوصنعت است از این منظر توسعه پایدار صنایع و تواناسازی کارکنان از رهگذر آموزش های تئوریک و میدانی در کانون توجه ما قرار دارد.
• این شرکت می کوشد تا کلیه اقدامات خود را با احتیاط انجام دهد و میزان سود و رشد خود را به گونه ای تنظیم می کند که در نهایت موفقیت آسو صنعت تضمین شود.

خدمات

• طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده
• ممیزی سیستم های نگهداری و تعمیرات و بهبود آنها
• پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)
• آموزش و تعریف بهترین شاخص های KPI جهت ارزیابی عملکرد تجهیزات و پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات
• طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس شرایط (CBM)
• طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008
• طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استانداردOHSAS 18001
• طراحی پیاده سازی نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001
• پیاده سازی نظام های مدیریت یكپارچه بر اساس نیازمندی استاندارد های ISO 9001 وISO 14001 و OHSAS 18001
• پیاده سازی نظام پیشنهادات ( Suggestion system)
• پیاده سازی سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد ISO10002
• آموزش ، مشاوره و طراحی کلیه فرم ها و نمودارهای سازمانی و تولیدی (OPC FPC …)
• پیاده سازی سیستم نظام مدیریت آزمایشگاهی در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2005
• طراحی و پیاده سازی سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان براساس استاندارد ISO10004:2010
• طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت منابع انسانی ( Human Resource Management )
• پیاده سازی سیستم مدیریت دانش (Knowledge Management)
• پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد ( Performance Management System)
• اجرای ممیزی های داخلی مستقل برای شركت هایی كه موفق به اخذ گواهینامه استاندارد های مربوطه شده اند
• عارضه یابی سیستم های تولیدی بر اساس حذف اتلاف ها و راهیابی به سیستم های تولید ناب
• اجرای تکنیکهای مهندسی ارزش ( Value Engineering )
• بالانس کلیه خطوط تولیدی و مونتاژ به روش های مختلف ابتکاری
• طراحی و بهبود سیستم های حمل و نقل داخلی کارخانه
• مهندسی مجدد فرآیندهای اداری و تولیدی مشاوره و اجرای پروژه های زمانسنجی به روش کرنومتر ، MOST ، نمونه گیری ، ترکیبی
• طراحی و بهبود چیدمان کارخانجات به همراه پیش بینی Lay out طرح و توسعه کارخانه و استفاده بهینه از سطوح مختلف کارخانه
• محاسبه ظرفیت تولید دستگاهها و خطوط تولیدی
• محاسبه تعداد نفرات مورد نیاز تولید و پشتیبانی تولید بر اساس پلن فروش ، ظرفیت ، سیاست های کلی کارخانه
• محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصول

سوابق کاری (پروژه ها)
همکاران ما در دپارتمان صنایع
مهندس محسن قربانی

مهندس محسن قربانی

دپارتمان صنایع
مدیر دپارتمان صنایع