شرکت آسو صنعت زنده رود

رضایت نامه - سایت مس عباس آباد

رضایت نامه - سایت مس عباس آباد

رضایت نامه از عملکرد شرکت آسو صنعت زنده رود در پروژه تحویل از پیمانکار ، راه اندازی و به ظرفیت رسانی،  برنامه ریزی تولید مجتمع مس عباس  آباد

همچنین برنامه ریزی تعمیرات و نظارت برحسن اجرای آن طی سالهای 1394 و1395

کارفرما شرکت مسکاوانان عباس آباد (استان سمنان)

نظر مدیر عامل وقت شرکت مسکاوان جناب آقای مهندس بی طرف :

به این وسیله گواهی می شو شرکت فنی و مهندسی آسو صنعت زنده رود به مدیریت عامل آقای مهندس داوود باستانی به عنوان مشاور و پیمانکار را انداز جهت تحویل گیری و راه اندازی کارخانه فراوری مس عباس آباد فعالیت نموده و مسئولیت راهبرد و برنامه ریزی تولید در زمان راه اندازی و تحویل موقت را به عهده داشته است و شرکت مسکاوان عباس آباد از عملکرد ایشان رضایت کامل داشته است همچنین این شرکت (آسو صنعت زنده رود) هم اکنون به عنوان مشاور برنامه ریزی تعمیرات و ناظر بر عملکرد تیم نت به فعالیت مشغول است.

با تشکر

اُرُد بی طرف - مدیر عامل

04/07/95

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای رضایت نامه - سایت مس عباس آباد
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha