شرکت آسو صنعت زنده رود

رضایت نامه - شرکت مهندسی فراتحقیق

رضایت نامه - شرکت مهندسی فراتحقیق

"رضایت نامه از عملکرد شرکت آسو صنعت زنده رود در" پروژه کنسانتره سنگ آهن سنگان

این پروژه شامل طراحی تفضیلی بخشی از شوت های  خط انتقال پروژه کنسانتره سنگ آهن سنگان در سال 1400 می باشد.

کارفرما : شرکت محترم فراتحقیق سپاهان 

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای رضایت نامه - شرکت مهندسی فراتحقیق
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha