شرکت آسو صنعت زنده رود

ترميم موضعي تسمه نوار نقاله به روش سرد

ترميم موضعي تسمه نوار نقاله به روش سرد

تاریخ مقاله: 1402/10/07
عملکرد و عمر مفید یک سیستم نوار نقاله به استانداردهای سرویس و نگهداری بستگی دارد.  نگهداري و تعميرات نوار نقاله يكي از حساس ترين و مهم ترين فعاليت هاي تيم نگهداري و تعميرات (نت) در كارخانه جات و معادن است. چنین کاری مستلزم وقفه در عملیات انتقال است و بنابراین همیشه تحت فشارناشي از كمبود زمان انجام می شود.

آسيب تسمه دلايل مختلفي دارد و در صنايع سنگين امري اجتناب ناپذير است. هرچند كه بايستي با طراحي صحيح اجزاي مختلف نوار نقاله و سيستم هاي انتقال مواد مانع از آسيب به تسمه شد اما گاهي اين موضوع اتفاق مي افتد. گير كردن سنگي در خروجي اسكرت  يا از بين رفتن لاستيك نوار پاك كن مي تواند به تسمه آسيب برساند. يكي از روشهاي نوين تعميرات كه هم زمان را كاهش مي دهد و قابليت اطمينان بالايي دارد استفاده از متريال اصلاح تسمه به روش سرد است . با استفاده از مواد مناسب و روش صحيح در محيطي پاكيزه مي توان بلافاصله پس ازعمليات تعمير تسمه نقاله را مجدد به كار گرفت .

نكات كلي:

 • روش پيشرو براي تسمه نقاله هاي مقاوم به حرارت (بيشتر از 80 درجه سانتي گراد) و مقاوم به مواد شيميايي مناسب نيست و براي تسمه هاي NR ,SBR, CR مناسب است .
 • دقت شود دماي نگهداري متريال مطابق با شرايط DIN7716 باشد. شرايطي از جمله:
 • محيط مناسب براي انبارش بايد خنك ، خشك و تاريك باشد.
 • بهترين دما براي انبارش آنها 20 درجه سانتي گراد است.
 • تِيپ و چسب ها دور از مواد روغني و گريس ها نگهداري شود.

 

آماده سازي سطح آسيب ديده

 • سطوح را به گونه اي تميز كاري كنيد كه هر گونه باقیمانده مواد حمل شونده به طور کامل حذف گردد.
 • مطمئن شويد كه سطح كاور تسمه و سطح منجيد (در صورت نفوذ آسيب) كاملا خشك و تميز است، چربي و رطوبت زدايي كامل انجام دهيد.
 • در صورت لزوم مي توانيد از سشوار صنعتي براي خشك كردن سطح كار استفاده كنيد اما مراقب باشيد سطح لاستيك را نسوزاند.
 • در صورت سوختگي سطح تسمه بايد آن سوختگي را از سطح جدا كرد.
 • بهتر است از ميز كار براي ترميم استفاده كنيد
 • ابزار مورد نياز را در پاي كار آماده قرار دهيد
 • ابزاري از جمله :كاتر ، كاردك تيز، كاردك براي مخلوط كردن چسب ، پيچگوشتي دوسو ، پارچه تنظيف ، برس سيمي دستي ،

 ميني فرز و برس سيمي مناسب ، قلمو ( برس با موهاي كوتاه)، سمباده ،سشوار صنعتي ، دمنده ، غلطك ، چكش سبك و...

 

بهسازي سطح آسيب ديده

بهسازي آسيب سطح تسمه نقاله در انتداد طولي نوار نقاله

آپارات تسمه نقاله-برش

 • يك مستطيل در طول آسيب رسم كنيد.
 • با استفاده از كاتر مناسب لبه هاي قسمت آسيب ديده را برش بزنيد و صاف كنيد.(برش مستطيلي)
 • دقت كنيد كه زاويه كاتر با خط عمود بر تسمه حدود 30 درجه و رو به بيرون باشد.
 • با استفاده از برس سيمي توسط فرز دستي سطح كار را كاملا صاف كنيد.
 • خيلي مراقب باشيد سطح الياف (منجيد) آسيب نبيند.
 • غبار و ذرات ايجاد شده را به خوبي تميز كنيد و اگر رطوبت يا چربي ديده مي شود با دقت خشك كنيد.
 • اگر از چسب دو فازي استفاده مي كنيد مقداري از آن را توسط فعال كننده ، فعال كنيد.
 • سطح را به چسب آغشته كنيد(از برس با موهاي كوتاه استفاده كنيد)
 • اجازه دهيد لايه اول كاملا خشك شود (حد اقل 30 دقيقه زمان مناسبي براي خشك شدن چسب اوليه در دماي محيط است (22-27 درجه سانتي گراد))
 • پس از اطمينان از خشك شدن لايه اول لايه دوم را با برس روي سطح كار بكشيد و حداقل 15 دقيقه زمان بدهيد.
 • تِيپ يا نوار پر كننده با ابعاد مناسب را انتخاب كنيد.
 • فيلم محافظ نوار را به آرامي از پشت آن جدا كنيد.
 • تيپ يا نوار پر كننده را در محل آسيب ديده قرار دهيد(سمت چسب دار به تسمه بچسبد)
 • يك انتهاي تيپ را به محل آسيب ديده محكم فشار دهيد و به تدريج به سمت ديگر فشار را انتقال دهيد.
 • با غلطك (رولر) فشار مناسب وارد آوريد تا مطمئن شويد اتصال كامل شده است و هوايي بين لايه ها حبس نشده باشد ، فشار از سمت مركز به سمت اطراف باشد بهتر است.
 • اگر بيشتر از يك نوار لازم بود مطمئن شويد هم پوشاني كامل بين آنها باشد.
 • در اتصال وصله ها دقت شود كه جهت چسب به گونه اي باشد كه با جهت حركت نوار هماهنگ باشد.

 

 

آپارات تسمه نقاله-فشار

 

 

 

 

بهسازي سطح آسيب ديده با شكل نامنظم (سطح كاور)

براي بهسازي سطح تسمه نقاله كه به شكل نامنظمي آسيب ديده است بايستي مانند مراحل بالا عمل كنيم. با اين تفاوت كه:

 • قبل از برش يك لوزي ��طراف سطح آسيب ديده رسم كنيم به صورتي كه قطر بزرگ آن در امتداد تسمه باشد.
 • فاصله خط ترسيمي حدود 30ميليمتر از دورترين فاصله آسيب ديدگي فاصله داشته باشد.
 • بعد با دقت لوزي را برش مي زنيم زاويه تيغه با خط عمود بر تسمه حدود 30 درجه به سمت خارج باشد.
 • با كاردك مناسب و با دقت لوزي را از سطح جدا مي كنيم.

 آپارات تسمه نقاله -برش -باستاني

 • عمليات تميزكاري و چسب كاري را با شرايطي كه در بالا گفته شد انجام مي دهيم.
 • با استفاده از برس سيمي توسط فرز دستي سطح كار را كاملا صاف كنيد.
 • خيلي مراقب باشيد سطح الياف (منجيد) آسيب نبيند.
 • غبار و ذرات ايجاد شده را به خوبي تميز كنيد و اگر رطوبت يا چربي ديده مي شود با دقت خشك كنيد.
 • اگر از چسب دو فازي استفاده مي كنيد مقداري از آن را توسط فعال كننده ، فعال كنيد.
 • سطح را به چسب آغشته كنيد(از برس با موهاي كوتاه استفاده كنيد)
 • اجازه دهيد لايه اول كاملا خشك شود (حد اقل 30 دقيقه زمان مناسبي براي خشك شدن چسب اوليه در دماي محيط است (22-27 درجه سانتي گراد))
 • پس از اطمينان از خشك شدن لايه اول لايه دوم را با برس روي سطح كار بكشيد و حداقل 15 دقيقه زمان بدهيد.

 آپارات تسمه نقاله - تميزكاري -باستاني

 • ميزان ضخامت لايه را اندازه گيري كنيد و از وصله اي با ضخامت 5/0 تا 1 ميليمتر كمتر از عمق اندازه گيري شده استفاده كنيد.
 • وصله را كمي بزرگتر از لوزي برش خورده مي بريم حدود 10 ميلي متر
 • فيلم محافظ نوار را به آرامي از پشت آن جدا كنيد.
 • در هنگام استفاده از رولر فشار ها به صورت شعاعي از مركز به خارج وارد مي كنيم و مطمئن مي شويم هوايي حبس نشده باشد.
 • لبه هاي لوزي وصله را محكم و در جهت عكس حركت نوار نقاله فشار مي دهيم.

 آپارات تسمه نقاله -چسباندن-باستاني 

 • اضافه لبه هاي ايجاد شده را با دقت جدا مي كنيم.
 • مجدداً به وسيله غلطك كاملا با دقت لبه ها را فشار مي دهيم.

 

بهسازي سطح آسيب ديده با شكل نامنظم زماني كه آسيب به لايه ها نفوذ مي كند.

گاهي اوقات اسيب به نوار نقاله از كاور عبور مي كند و به لايه هاي پاين تر نذوف مي كند و موجب آسيب به منجيد ها هم مي شود  براي ترميم اين اتفاق از دستور العمل زير پيروي مي كنيم.

آپارات تسمه نقاله -چند لايه -باستاني

 • بايد دقت شود آسيب به پارچه (لايه ها) به سرعت ترميم شود زيرا امكان گسترش آن وجود دارد.
 • آسيب عرضي نبايد بيشتر از 25 درصد عرض تسمه باشد . در صورتي كه اسيب بيشتر باشد بايد كل منطقه آسيب ديده تسمه تعويض گردد.
 • براي تريم لايه ها بايستي به صورت پلكاني عمل كرد.
 • اندازه هاي برش و ترميم از رابطه زير قابل ملاحظه است.

تعداد لايه ها = n

a = n * 30

 • دقت شود فاصله a از دورترين نقطه آسيب نشانه گذاري شود.
 • فرم لوزي مورد نظر را با توجه به اندازه بدست آمده رسم مي كنيم.
 • فاصله بين هر لوزي براي لايه هاي مختلف 30 ميليمتر است.
 • دقت شود زاويه برش 30 درجه رعايت گردد.
 • گوشه ها با شعاع بين 3 تا 5 ميليمتري برش دهيم.
 • مانند مطالب ذكر شده براي ترميم آسيب ديدگي، سطح را با دقت بوسيله برس صاف و بعد غبارزدايي ، چربي گيري و در نهايت خشك مي كنيم. مراقب باشيم به الياف لايه ها آسيبي نرسد.
 • لايه ها را با دقت توسط كاردك مناسب بر مي داريم.
 • تسمه را بر مي گردانيم و يك لايه از زير تسمه مطابق دستورالعمل ذكر شده بر مي داريم تا به سطح الياف لايه زيرين برسيم.
 • لايه منجيد زيرين دست نخورده باقي بماند.
 • اگر لايه زيرن نيز پاره شده است لبه هاي پارگي را با قيچي مرتب مي كنيم.

 

 

آپارات تسمه نقاله -چندلايه -پاكسازي-باستاني

 • با استفاده از برس سيمي توسط فرز دستي سطح كار را كاملا صاف كنيد.
 • خيلي مراقب باشيد سطح الياف (منجيد) آسيب نبيند.
 • غبار و ذرات ايجاد شده را به خوبي تميز كنيد و اگر رطوبت يا چربي ديده مي شود با دقت خشك كنيد.
 • اگر از چسب دو فازي استفاده مي كنيد مقداري از آن را توسط فعال كننده ، فعال كنيد.
 • سطح را به چسب آغشته كنيد(از برس با موهاي كوتاه استفاده كنيد).
 • اجازه دهيد لايه اول كاملا خشك شود (حد اقل 30 دقيقه زمان مناسبي براي خشك شدن چسب اوليه در دماي محيط است (22-27 درجه سانتي گراد))
 • پس از اطمينان از خشك شدن لايه اول لايه دوم را با برس روي سطح كار بكشيد و حداقل 15 دقيقه زمان بدهيد.
 • ميزان ضخامت لايه زيرين را اندازه گيري كنيد و از وصله اي با ضخامت 5/0 تا 1 ميليمتر كمتر استفاده كنيد.
 • وصله را كمي بزرگتر از لوزي برش خورده مي بريم حدود 1 سانتي متر.
 • لايه محافظ نازك وصله را جدا ميكنيم و به زير تسمه مي چسبانيم.

 

 

 آپارات تسمه نقاله- چند لايه

 • با استفاده از غلطك خوب فشار مي دهيم و مي چسبانيم تا اطمينان حاصل شود حباب هوايي بين وصله و لايه زيرين نباشد.
 • فشار به صورت شعاعي و رو به بيرون باشد.
 • لبه هاي اضافه را به وسيله كاردك مناسب مي بريم .
 • مجدد به وسيله غلطك لبه هارا فشار مي دهيم.
 • تسمه را بر ميگردانيم تا سطح رويين آن را ترميم كنيم.
 • سطح را كاملا با چسب آغشته مي كنيم.
 • حدود 15 دقيه زمان براي خشك شدن در نظر مي گيريم.
 • يك لايه منجيد به اندازه لوزي كف مي بريم و مي چسبانيم.
 • به وسيله غلطك فشار لازم را وارد مي كنيم.
 • به اندازه لوزي هر پله لايه های وصله مورد نظر را مي بريم.
 • به اندازه كف هر پله لايه منجيد برش مي دهيم.
 • پله پله وصله ها را مطابق دستور العمل هاي بالا مي چسبانيم و زمان خشك شدن مي دهيم، و با رولر به صورت شعاعي هواگيري مي كنيم.
 • بالاترين لايه را بين 5/0 تا 1 ميلمتر نازك تر در نظر مي گيريم و حدود 10 ميليمتر بزرگتر مي بريم.
 • در انتها اضافه ها را برش مي دهيم و مجدد غلطك مي كشيم.

  

توجه داشته باشيد كه قبل از استفاده از هر برند چسب و يا وصله  دستور العمل آن مطاله شود . چون زمان انتظار براي چسب يا نحوه تركيب آن مي تواند براي چسب هاي گوناگون متفاوت باشد اما اصول كلي برش ، نظافت و ترميم همان است كه در بالا گقنه شد.

 

اگر شما تجربه اي داريد با ما در ميان بگذاريد تا آن را با ديگران سهيم شويم.

 

info@asoosanat.ir

asoosanat.eng.co@gmail.com

Tel: 031-32209956

از توجه شما سپاسگزارم

داوود باستاني

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای ترميم موضعي تسمه نوار نقاله به روش سرد
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha