شرکت آسو صنعت زنده رود

هدف

هدف

تاریخ مقاله: 1401/04/06
اکثر افراد درحال بررسی هدف ، انتخاب هدف، هدفگذاری و... هستند . در آموخته هایم به این مقوله برخوردم . بد نیست از این دیدگاه هم ویژگی های اهداف تجاری را ببنیم.ه

اکثر افراد درحال بررسی هدف ، انتخاب هدف، هدفگذاری و... هستند . در آموخته هایم به این مقوله برخوردم . بد نیست از این دیدگاه هم ویژگی های اهداف تجاری را ببنیم.ه

ویژگی های اهداف تجاری

،قابل همکاری باشند

،محدود باشند 

 ،احساس ایجاد کنند

،قابل ارزیابی باشند

، قابل اصلاح باشند

 • .قابل همکاری باشند : بتوانیم آنها را با تیم خود در میان بگذاریم و هر قسمتی را به عهده کسی بسپار
 • .محدود باشند : در ظرف زمان و مکان و اندازه قرار بگیرند (خیالی و بی انتها نباشند)
 • .احساسی ایجاد کنند: یعنی در ما و تیم همکاران ما احساس خوب ایجاد کنند و منافع مشترک داشته باشند
 • .قابل ارزیابی باشند: بتوان آنها را بررسی کرد اندازه گیری نمود به قطعات کوچکتر سری و موازی تبدیل کرد
 • قابل اصلاح باشند: بعد از بررسی در صورت لزوم اصلاح شوند ، تغییر کند ، حذف شود ، یا تقویت یابد

 • هدف تجاری ، آسو صنعت
 • عوامل شکست اهداف در شرکت ها و سازمانهای تجاری:
 • اهداف بسیار زیاد و متعدد:  اهداف سالانه بایستی مطابق توان و امکانات شرکت باشد تا بتوان توسط تیم آن را محقق کرد
 • هدف های تعریف نشده: گاهی اهداف سازمان به درستی تعریف نشده است یا پرسنل ازآن بی اطلاع هستند
 • انحراف کارکنان از هدف: در برخی از سازمانها پرسنل فهم صحیح و کاملی از هدف یا اهداف ندارند و آن را تعبیر به رای شخصی می نمایند
 • ملاحظه کاری و مدارا: ملاحظه کاری و مدارا با پرسنل سهل انگار و خاطی کوجی هدر رفت منابع سازمان و در نهایت محقق نشدن اهداف میگردد.
 • رضایت فوری: گاهی خیلی سریع از یک موفقیت کوچک راضی می شویم و هدف خود را تا برد نهایی پیگیری نمی نماییم
 • اجرای ضعیف:ایده ها ،مسوولیت ها و اهداف را با اجرای ضعیف و ناقص انجام میدهیم.گاهی لازم است که یمک ایده را به بهترین شکل انجام داد تا مشتریان ما راضی و وفادار شوند و باقی بمانند.

عوامل شکست اهداف -آسو صنعت زنده رودیکی از هدف های اصلی که برای خود و سازمان انتخاب می کنیم افزایش تدریجی و البته مداوم مهارت های جدید است، هدف های کوچک با پیگیری مداوم موجب تحقق هدف های بزرگ تر میشوند.سود آوری هدف اصلی سازمانهای تجاری است. 

حال چه کنیم:
برنامه گذاری کنیم ،
یعنی هدف را به برنامه تبدیل کنیم و آن را در غالب برنامه جای بدهیم.
برایش زمان اختصاص بدهیم و فرایند های اجرای آن رابشناسیم.
کدام هدف: هدف هایی که مشخصات پنج گانه فوق را دارا باشند، افکار را بر روی کاغذ بیاوریم ، بین آنها انتخاب کنیم ، اقدامات لازم شناسایی یا طراحی کنیم ، منطعف طرح بدهیم ، قالب های روزانه بسازیم و چهارچوب برنامه جایگزین را نیز آماده کنیم

آسو صنعت زنده رود

در مورد تولید محتوا به مقاله زیر رجوع کنید

ابزار تولید محتوا 

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای هدف
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha